Příprava vazby V4


Vazba V4 patří mezi měkké vazby (tzv. paperback) a je nejodolnější z nich. Svou výdrží se podobá tuhé vazbě V8. Příprava dat pro obálku je shodná jako pro lepenou vazbu V2. Jednotlivé složky jsou řazené za sebou, sešity níťovkou a poté slepeny do rýhované obálky se hřbetem, který vám raději vypočítáme z důvodu nabývání hřbetu o nitě. Je tedy mírně silnější než u vazby V2. Tento typ vazby jde široce rozevírat, text i obrázky jsou čitelné až do hřbetu. Vazba V4 umožňuje snížit náklady na zhotovení knih.

S jakýmkoli dotazem se obraťte na technologické oddělení >>

ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  (llc_logo_w.jpg) FSC_AJ_2018 (loga FSC na web-2.svg) Koenig & Bauer Group (kba_logo_w.jpg) Manroland Sheetfed (manroland_logo_w.jpg)


Quick contact

Questionnaire services, products >>
Data reception, printing files >>

+420 466 812 111

Monday–Friday: 8:00 am–5:00 pm

E-MAIL: obchod@fronte.cz